آدرس:
سنندج – خیابان پاسداران – کوچه یغموری – ساختمان پزشکان کوثر – طبقه همکف

تلفن های تماس مطب:

09211714500

08733228833

از روی نقشه: